Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.charming.bg


1.ПРЕДМЕТ
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "ТОП-ЧИ“ ООД,   наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на електронния магазин www.charming.bg , наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. Общите условия обвързват всеки КЛИЕНТ, който посещава Електронния магазин, като с натискането на всеки един линк или бутон, разположен на страницата на www.charming.bg , потребителят се съгласява и приема да спазва настоящите общи условия.2.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „ТОП-ЧИ“ ООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, жк Младост 1, бл. 52, вх. А, ет. 3, ап. 8
3. Адрес за упражняване на дейността: гр.София, жк Младост 1, бл. 52, вх. А, ет. 3, ап. 8
4. Данни за кореспонденция: гр.София, жк Младост 1, бл. 52, вх. А, ет. 3, ап. 8, e-mail: office@charming.bg; тел: 0895799175
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204292422.
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № ……………………..
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204292422

 

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

3.1 „ДОСТАВЧИК” е електронният магазин www.charming.bg , който е собственост на фирма „ТОП-ЧИ“ ООД. Доставчик е лицето, с което Ползвателят сключва договор за дистанционна продажба на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

3.2 „ПОЛЗВАТЕЛ” e всяко дееспособно лице, което е заредило в Интернет страницата www.charming.bg на своя компютър и което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

3.3 „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът www.charming.bg , който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ДОСТАВЧИК и ПОЛЗВАТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

3.4 ТОП-ЧИ ООД има пълните права едностранно да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на Електронния магазин по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени, както и начините за достъп до него до Електронния магазин. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

3.5. „ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). След извършване на поръчката ще получите потвърждение за направената от Вас поръчка на посочен от Вас електронен адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на ТОП-ЧИ ООД. Потвърждението е наложително с оглед проверка на наличност на конкретната поръчана стока и изпращането й.

3.6. ТОП-ЧИ ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Доставчикът уведомява ползвателя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

3.7. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Доставчик и Ползвател. След кликане на бутона "потвърди", ползвателите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

 3.8. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.charming.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

3.9. „КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Ползвателя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

3.10. „БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата или да се изпращат по електронната поща на Потребителя.

3.11. Разглеждането на електронния магазин www.charming.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

 

3.12. В електронния магазин www.charming.bg на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

 

3.13. Всички посочени на сайта цени са крайни и са в български лева (BGN) с включен ДДС.

 

3.14.

При покупка на намалена стока в сайта, Вие нямате право на допълнителна отстъпка под формата на купон, освен ако в описанието на купона противното не е опоменато изрично.

 

 

4. ДОСТАВКА

4.1. Стандартната доставка е в срок от 1 (един) до 3 (три) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката.

 

4.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

 

4.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неработни дни и официални празници

4.4. Цените за доставка се изчисляват автоматично в страницата на виртуалната кошница. 

4.5. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ползвателя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Доставчика. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Доставчикът не носи отговорност . В случаите когато от Доставчика са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Доставчика не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

4.5.1. При предаване на стоката ползвателят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Ползвателя дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

4.5.2. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Ползвателят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

5. ПЛАЩАНЕ

 

5.1. Методите за заплащане са ясно обозначени като опции в Електронния магазин

 

5.1.1. Плащане чрез наложен платеж при извършването на доставката

 

5.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката, и цената на доставката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

 

6. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ

6.1 Върнатите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, с оригиналната си опаковка, неупотребявани и с всички прикрепени към тях оригинални етикети. Артикули, които са били носени, прани, гладени или зацапани, не подлежат на връщане или замяна. По хигиенични причини артикули като чорапогащници, бикини и други, които са били отваряни и са имали директен контакт с кожата, не подлежат на връщане или замяна (с изключение на сгрешен или дефектен продукт).

 

6.2 Според Закон за защита на потребителите www.charming.bg  запазва правото си да откаже да приеме върната стока, която не отговаря на гореизброените условия.

 

6.3. Закупените продукти могат да бъдат върнати или заменени в срок от 14 дни от датата на получаване на доставката. Транспортните разходи са за сметка на клиента (освен в случай на сгрешен или дефектен продукт), като изборът на куриерска фирма е по усмотрение на клиента. Клиентът може да откаже стоката в момента на доставката, в който случай транспортните разходи по доставянето и връщането на продукта са за негова сметка, а куриерската фирма е „Еконт Експрес“. В случай на сгрешен или дефектен продукт, закупеният артикул трябва да бъде изпратен обратно чрез куриерска фирма „Еконт Експрес“.

 

6.4. Сумата, заплатена от Вас за върнатите артикули, ще Ви бъде възстановена по банков път на посочената от Вас банкова сметка, за което ще получите документ, удостоверяващ извършената транзакция. 

 

6.5. При замяна, според наличността артикулът може да бъде заменен за друг артикул на същата или на по-висока стойност. Разликата в цените се заплаща допълнително при доставка чрез наложен платеж.

 

 

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

 

7.1. Ползвателят има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /името на сайта/.
 
7.2. Ползвателят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

7.3. Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Ползвателят е длъжен незабавно да уведомява Доставчика  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

7.4. Ползвателят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.charming.bg .

7.5.  Всеки ползвател, независимо дали е клиент на Доставчика  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТОП-ЧИ ООД услуги;
•    да уведомява незабавно Доставчика  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети Доставчика  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Ползвателят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.charming.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

7.6. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
 
 
8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

8.1. Доставчикът  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

8.2. Доставчикът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.charmibg.bg .  

8.3. Доставчикът  има право по всяко време, без уведомяване на Ползвателя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Доставчика  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Доставчикът  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.charming.bg .

8.4. Доставчикът  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Ползватели, независимо дали са регистрирани.

8.5.  Информацията по предходния член може да бъде използвана от Доставчика, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@charming.bg  Доставчикът  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Доставчикът  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

8.6. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Доставчика. 

8.7. Доставчикът  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Доставчикът гарантира на своите Ползватели конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът  защитава личните данни на клиенти, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦът  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

9.2. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 

 

10. АВТОРСКИ ПРАВА

 

10.1 Цялата информация, съдържаща се в сайта www.charming.bg,  е собственост ТОП-ЧИ ООД и/или на нейните доставчици и търговски партньори (снимки, текстове, описания на продукти, реклами, лога) и са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване, сваляне, копиране, възпроизвеждане, публичен показ представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство и дава право на ТОП-ЧИ ООД да предприеме съдебни действия  съобразно предвидения от закона ред.

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.  

11.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

11.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.